FAQ

Centrum excelence IT4Innovations,
divize OU,
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Czech Republic

  
cz   en


Centre of Excellence IT4Innovations, division of UO, Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling

 

Staff


Institute Management
IFM Management
Novák Vilém, prof. Ing., DrSc. e-mail: vilemtečkanovakzavináčosutečkacz
Director
 
phone: +420 553 46 1401, +420 597 09 1401
 
Štěpnička Martin, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkastepnickazavináčosutečkacz
Deputy Director
 
phone: +420 553 46 1403, +420 597 09 1403
 
Javorská Monika e-mail: monikatečkajavorskazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 1402, +420 597 09 1402
731 444 488
 
Nevludová Iveta, Ing. e-mail: ivetatečkanevludovazavináčosutečkacz

 
phone: 731 444 480
+420 553 46 1004, +420 597 09 1004
 
Koniuchová Renáta, Ing. e-mail: renatatečkakoniuchovazavináčosutečkacz

 
phone: 733 787 228
+420 553 46 1430, +420 597 09 1430
 
Institute Members
IFM Members
Běhounek Libor, Mgr., Ph.D. e-mail: libortečkabehounekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1410, +420 597 09 1410
 
Boroński Jan, M.Sc., Ph.D. e-mail: jantečkaboronskizavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1417, +420 597 09 1417
 
Burda Michal, Ing., Ph.D. e-mail: michaltečkaburdazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1450, +420 597 09 1450
 
Daňková Martina, RNDr., Ph.D. e-mail: martinatečkadankovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1410, +420 597 09 1410
 
Dvořák Antonín, doc. Ing., Ph.D. e-mail: antonintečkadvorakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1422, +420 597 09 1422
 
Dyba Martin, RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkadybazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1407, +420 597 09 1407
 
Števuliáková Petra, RNDr., Ph.D. e-mail: petratečkastevuliakovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1413, +420 597 09 1413
 
Holčapek Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkaholcapekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1406, +420 597 09 1406
 
Hurtík Petr, Mgr. e-mail: petrtečkahurtikzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1414, +420 597 09 1414
 
Janošek Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkajanosekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2186, +420 597 09 2186
 
Kupka Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakupkazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1405, +420 597 09 1405
 
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc. e-mail: radkotečkamesiarzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1418, +420 597 09 1418
 
Močkoř Jiří, prof. RNDr., DrSc. e-mail: jiritečkamockorzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1420, +420 597 09 1420
 
Molek Vojtěch, Mgr. e-mail: vojtechtečkamolekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1422, +420 597 09 1422
 
Murinová Petra, RNDr., Ph.D. e-mail: petratečkamurinovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1407, +420 597 09 1407
 
Oprocha Piotr, dr hab. e-mail: piotrtečkaoprochazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Pavliska Viktor, RNDr., Ph.D. e-mail: viktortečkapavliskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1404, +420 597 09 1404
 
Perfiljeva Irina, prof., CSc. e-mail: irinatečkaperfilievazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1408, +420 597 09 1408
 
Poláková Radka, RNDr., Ph.D. e-mail: radkatečkapolakovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1409, +420 597 09 1409
 
Rusnok Pavel, Ing. e-mail: paveltečkarusnokzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1414, +420 597 09 1414
 
Štěpničková Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkastepnickovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1414, +420 597 09 1414
 
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D. e-mail: marektečkavajglzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2179, +420 597 09 2179
 
Valášek Radek, Mgr. e-mail: radektečkavalasekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1411, +420 597 09 1411
 
Vlašánek Pavel, RNDr., Ph.D. e-mail: paveltečkavlasanekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1422, +420 597 09 1422
 
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail: bogdantečkawalekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2186, +420 597 09 2186
 
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkazacekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2129, +420 597 09 2129
 

© University of Ostrava 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, Czech Republic
phone: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technical Contact